Izzivi za inštruktorje

Dobrega inštruktorja je težko najti. Pri nekaterih predmetih je ponudbe preveč, pri drugih premalo. V vsakem primeru pa je treba dobro pobrskati med različnimi ponudniki, pa tudi znati prepoznati dobrega izvajalca. Najbolj očitno je to pri strokovnih predmetih, ki tudi od inštruktorja po navadi zahtevajo nekaj več. Nič manj pomembno pa ni, da dobrega inštruktorja izberemo pri tistih bolj »klasičnih« predmetih, ki so pogosta tarča ponudnikov inštrukcij – matematika, na primer.

Inštrukcije strokovnih predmetov

Med strokovnimi predmeti so takšni, ki zahtevajo zelo veliko učenja na primerih, pa tudi takšni, ki zahtevajo poglobljeno teoretično znanje. Zato se na primer inštrukcije elektrotehnikein inštrukcije statistike precej razlikujejo, četudi gre v obeh primerih za strokovna predmeta, ki sta na mnogih programih še dodatno prirejena za točno določen poklic.

V vsakem primeru inštrukcije elektrotehnike zahtevajo dobre pedagoške spretnosti, ki jih ne more zagotoviti vsak inštruktor. Treba je znati poučevati – ni dovolj, da je inštruktor strokovnjak na svojem področju, temveč mora snov znati posredovati v zanimivi in razumljivi obliki. Inštrukcije elektrotehnike običajno potekajo v kombinaciji teoretičnega in praktičnega poučevanja, to pa je dober test za spretnost in iznajdljivost inštruktorja. Večinoma ne bo pomagalo, če se snov podaja na isti način kot v šoli, treba bo najti novo rešitev za podajanje iste snovi, to pa je izziv, kateremu bodo zadostili le dobri inštruktorji.

Tudi inštrukcije statistike niso enostavna naloga za inštruktorja. Čeprav gre večinoma za delo na papirju, se tudi v tem primeru močno prepletajo teoretična in praktična znanja. Nenazadnje se rešuje povsem konkretne probleme, pogosto pa je treba samoiniciativno poiskati in aplicirati rešitve iz zakladnice statistične teorije. Inštrukcije statistike sicer dopuščajo nekaj več svobode pri oblikovanju posredovanja snovi, ni pa nujno, da bo vsak način obrodil rezultate. Zelo se izkaže tudi predznanje učenca, saj je za uspešne inštrukcije statistike ključnega pomena dobro poznavanje teoretičnih osnov.