Sodni tolmači imajo pri prevajanju uradnih listin zelo odgovorno delo

Kadar potrebujete prevod poročnega lista, rojstnega lista ali pa pomembne poslovne pogodbe, potem vam običajni prevajalci pri tem ne bodo mogli pomagati. Čeprav imajo dovolj znanja za prevajanje takšnih listin, pa večina od njih ni imenovanih s strani Ministrstva za pravosodje. Zato so za takšno delo primerni le sodni tolmači, ki so ustrezno usposobljeni za prevajanje pravnih zadev.

Poleg ustreznega znanja so za delo sodnega tolmača pomembne tudi izkušnje. V sodnih dvoranah pogosto ni na voljo strokovna literatura, zato je prevajanje temelji izključno na usposobljenosti sodnih tolmačev. Ker pa je ključnega pomena, da so sodni prevodi brezhibni in identični z izvirnikom, ni odveč poudariti, da imajo sodni tolmači zelo odgovorno delo.

Sodni tolmači poskrbijo za brezhibno prevajanje uradnih dokumentov

Če potrebujete sodno prevajanje različnih dokumentov, potem se morate obrniti na sodne tolmače in ne na običajne prevajalce. Sodni tolmači so namreč usposobljeni za prevajanje rojstnih listov, poročnih listov, poslovnih pogodb, zdravniških izvidov in drugih uradnih listin.

Zelo pogosto pa se dogaja, da sodni tolmači prevajajo na zahtevo sodišča, državnega organa ali stranke zaradi uveljavljanja svojih pravic v postopkih, za katerega nimajo ustreznega znanja jezika. Če ste tujec in ste v sodnem postopku, potem je najbolje iskati sodnega tolmača, ki obvlada slovenski jezik in vaš materni jezik.

Delo sodnih tolmačev je zelo odgovorno

V sodnih postopkih se zelo pogosto dogaja, da prihaja do kritičnih situacij, kjer je pravilni pomen besed ključnega pomena za končni rezultat sodnega postopka. Zato si sodni tolmači ne smejo privoščiti napak ali pa izbirati napačnih prevodov. Prevodi ne smejo biti zgolj smiselni, ampak tudi strokovni.

Zato, da lahko sodni tolmači dobro opravljajo svoje delo, se morajo redno izobraževati. Udeležiti se morajo najmanj petih strokovnih izpopolnjevanj, za katere morajo strokovnemu svetu za izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje predložiti ustrezna dokazila. V nasprotnem primeru se njihovo znanje dodatno preveri.

Kdo lahko postane sodni tolmač?

Ker imajo sodni tolmači zelo odgovorno in zahtevno delo, ni vseeno, kdo se za to delo odloči. Opravljajo ga lahko le fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali države članice Evropske unije. Seveda morajo imeti ustrezno izobrazbo, aktivno obvladati slovenski jezik in biti poslovno sposobni za prevajalsko delo.

Poleg tega morajo imeti sodni tolmači tudi primerne osebnostne lastnosti, predvsem pa morajo biti moralno odgovorni za opravljanje svojega dela. Sodni tolmači morajo vedno overiti svoj prevod s podpisom in žigom, s čimer potrdijo, da so za prevajanje tudi kazensko odgovorni.